DigiGov 2019

Apr

02

Time: 08.00
Location: Kistamässan

DigiGov 2019

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. Deltagarna som är beslutsfattare på ledningsnivå kommer under dessa två dagar både få insikt och inspiration kring digitaliseringens möjligheter, men också bistå regeringen och SKL kring vilka beslut som måste fattas.