Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa 2019

Jan

22

Time: 08.00
Location: Kistamässan

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa 2019

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.
Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.
En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna.
På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.